Rättfram hjälper dig nå fram till dina mottagare


Hos Rättfram kan du få hjälp oavsett om du behöver någon som granskar redan skrivna texter, tar fram nytt textmaterial, eller om du vill bli bättre på att själv skriva effektivt och mottagaranpassat. Jag erbjuder


  • språkgranskning och textbearbetning
  • skribenttjänster
  • skrivhandledning
  • skrivutbildningar.


Nedan kan du läsa mer om vad de olika tjänsterna innebär.


Språkgranskning och textbearbetning


Har du skrivit en text men är osäker på om den är färdig att läsas av mottagarna? Då kan du låta mig göra en språkgranskning. Innan jag börjar arbeta med din text går vi tillsammans igenom dess mottagare och syfte, och därefter bestämmer vi gemensamt var granskningens fokus ska ligga.


Jag arbetar med språkgranskning på följande fyra nivåer, som formulerats av ESS, föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska. 


Nivå 1: korrekturläsning 

Första nivån är klassisk korrekturläsning, och här fokuserar jag enbart på att texten är språkligt korrekt.


Nivå 2: språkgranskning

På den här nivån anpassar jag din text efter det syfte den har, och efter textens mottagare.


Nivå 3: lättare redigering

Nästa granskningsnivå är en mer genomgående bearbetning av texten. På den här nivån arbetar jag mycket med att ge texten en tydlig röd tråd.


Nivå 4: större omarbetning

Här rör det sig egentligen inte längre om språkgranskning, utan nivå 4 handlar om att skriva om texten för en helt ny mottagargrupp eller ett nytt syfte.


Kontakta Rättfram för en utförligare beskrivning av vad som ingår i de olika nivåerna.
Skribenttjänster


Vore det skönt att helt slippa skriva, och istället kunna fokusera på det som är din egentliga verksamhet? Låt mig skriva de texter du behöver! Jag skriver texter till bland annat webbplatser, nyhetsbrev, bloggar och broschyrer, alltid med fokus på din målgrupp och ditt syfte med texten.

 

Skrivhandledning


Skriver du mycket i ditt arbete, och vill utvecklas som skribent? Jag erbjuder individuell handledning där jag läser dina texter, identifierar styrkor och förbättringsområden och ger dig återkoppling. Handledningen blir en form av pedagogisk textgranskning som gör att du dels får återkoppling på befintliga texter, dels lär dig knep som gör det lättare att skriva mottagaranpassat framöver. 


Skrivutbildningar


Vill din arbetsplats ha en föreläsning, workshop eller ett seminarium om skrivande? Jag erbjuder utbildningar inom ämnen som exempelvis klarspråk, lättläst, webbtexter och normkritiskt språk, naturligtvis anpassade efter era behov och önskemål.