Det är jag som är Rättfram!


Språkkonsult med bakgrund inom socialt arbete

Rättfram drivs av mig, Ellen Nielsen. Jag är examinerad språkkonsult i svenska och har en kandidatexamen från Språkkonsultprogrammet vid Lunds universitet 2016. Under utbildningen till språkkonsult läste jag bland annat textanalys, grammatik, pedagogik och retorik, och såklart skrivande för olika syften, mottagare och medier.


Utöver att vara språkkonsult är jag även utbildad behandlingspedagog. Från behandlingspedagogexamen 2012 och framåt har jag jobbat inom socialt arbete med såväl tonåringar som vuxna, kvinnor som män, och mina klienter har haft olika problematik – allt från neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till missbruk.


Ett företag med två grenar

Min förhoppning med Rättfram är att jag här ska kunna förena mina två intressen, kommunikation och beteendevetenskap. Dels är företaget inriktat på rena språktjänster där jag tar uppdrag från kunder inom alla slags branscher, och kan använda min kompetens för att granska, bearbeta och producera text oavsett ämne. Dels specialiserar jag mig på kommunikation inom den beteendevetenskapliga branschen. Här drar jag nytta av min behandlingspedagogutbildning, där jag läste bland annat gruppsykologi, sociologi, pedagogik och socialrätt, och min praktiska erfarenhet av att arbeta med människor.


Genom åren har jag mött både yrkesverksamma och klienter från exempelvis socialtjänst, kriminalvård och behandlingshem, och jag har därigenom fått inblick i vilka utmaningar och behov som kan finnas i kommunikationen där.


Personer från utsatta grupper kan av olika anledningar ha svårt att ta till sig komplex information, samtidigt som dessa individer ofta berörs av myndighetsbeslut och annan viktig information som rör deras liv och vardag. Det är ett demokratiproblem om de inte kan förstå sådan information, och det är där Rättfram kommer in. Genom att utbilda personer som jobbar med socialt arbete i att skriva klarspråk kan jag bidra till att deras klienter lättare förstår den information som riktas till dem, och på så sätt öka deras möjlighet till självbestämmande och delaktighet i samhället. Det är en fråga som jag brinner för.